Soňa Marková: Zdravotnictví bez poplatků a dostupné pro všechny

 Komentáře 
09. října 2017 03:18 / Jitka Jahodová
  5   5
Jak by Soňa Marková řešila problémy současného zdravotnictví? Archiv
Do parlamentních voleb zbývají již jen dny. Položili jsme několik otázek poslankyni za KSČM Soně Markové. Zajímalo nás, jak by strana řešila problémy současného zdravotnictví.
Nejnovější

Parlamentní boj o uzákonění manželství homosexuálů vyvolává bouřlivé emoce

KSČM klade hlavní důraz na to, aby bylo zdravotnictví bez poplatků a dostupné pro všechny. Již dnes je totiž podle jejích poslanců spoluúčast pro některé chronicky nemocné či nízko příjmové skupiny občanů, tedy zejména pro seniory, samoživitele a zdravotně postižené, bariérou v přístupu ke zdravotní péči. 

Jaké zákony a pozměňovací návrhy jste předložila v Poslanecké sněmovně za uplynulé volební období z oblasti zdravotnictví?

Ve sněmovně jsem spolu se svými kolegy a kolegyněmi z klubu KSČM předložila celkem 17 návrhů zákonů. Za nejdůležitější návrh z oblasti zdravotnictví považuji zrušení všech zdravotnických poplatků, zrušení tzv. karenční lhůty a tedy návrat prvních tří dnů placené nemocenské a automatické navyšování plateb za státní pojištěnce. Kromě návrhu na zrušení karenční lhůty, který jsme doslova „protlačili“ přes odpor ANO, KDU-ČSL, TOP 09 a ODS tzv. opozičními okénky až do třetího čtení, kde byl však zamítnut, protože nedostal podporu ani všech sociálních demokratů, jsem své ostatní návrhy předložila i formou pozměňovacích návrhů do otevřených zákonů. Také jsme se samostatným zákonem pokusili vyřešit některé problémy horské služby a dále pak uzákonit možnost hospitalizace pacienta, který sice není aktuálně nebezpečný, ale odborníci jsou přesvědčeni, že jeho stav vyžaduje ústavní psychiatrickou péči. To jako reakci na žďárskou tragédii. Další moji snahou bylo zabránit tzv. reexportům léků, které přinášejí nemravné zisky některým firmám a lékárnám. Inspiraci jsme spolu s pacientskými organizacemi nalezli u slovenských sousedů, kde to již dobře funguje. U nás k takovému razantnímu kroku zatím chybí politická vůle a odvaha.

Co si myslíte o současném stavu českého zdravotnictví? Jaké jsou jeho největší problémy a jaké řešení by KSČM navrhovala?

České zdravotnictví je vzhledem k množství finančních prostředků do něj vkládaných na velmi vysoké úrovni a pacienti v České republice mají přístup jak k moderní léčbě, tak k inovativním lékům. Efektivity ale bývá dosahováno často za cenu nízkých platů především středního zdravotního personálu a mladých lékařů v nemocnicích. Právě v lůžkových zdravotnických zařízeních s nepřetržitými službami je zdravotní péče poskytována někdy na úkor porušování zákoníku práce a přetěžování lékařů i sester. Největší problém tak vidím ve špatně nastaveném financování a úhradách, v nedostatku zdravotníků ve směnných provozech, v nevyhovujícím systému postgraduálního vzdělávání a přebujelé byrokracii. KSČM dlouhodobě navrhuje zřízení pouze jedné zdravotní pojišťovny s důslednou nezávislou kontrolou finančních toků a automatické navyšování plateb za státní pojištěnce, protože právě oni čerpají nejvíce zdravotní péče, dále pak vznik státního fondu na hrazení nejnákladnější péče, kultivaci systému hrazení úkonů podle DRG a také konečně vyřešení financování péče na zdravotně sociálním pomezí.

Jsou nadstandardy v nemocnicích z principu nemorální? Jak se díváte na možnost pacienta, vybrat si za příplatek konkrétního lékaře, který jej bude operovat?

Jestliže vycházíme z ústavně zaručeného práva na poskytování veškeré potřebné zdravotní péče každému občanovi České republiky z veřejného solidárního zdravotního pojištění, tak nelze s tzv. nadstandardy souhlasit. Nemoc ani úraz si nevybírají podle toho kolik má pacient v peněžence. Diskuse by se mohla vést jedině o možnosti připlatit si za služby nezdravotnické nebo zbytné. Třeba za nadstandardní vybavení pokoje, stravu, pokud není součástí léčby, či kosmetické zákroky.

Chybí českému zdravotnictví vize? Jak se vaše strana staví k jeho reformě?

Jsem přesvědčena o tom, že hluboká reforma není potřeba. Měli bychom se však napříč politickými stranami a ve spolupráci s pacienty domluvit na kultivaci celého systému zdravotnictví, nápravě nedostatků a řešení dlouhodobých problémů. Velkým tématem je například elektronizace zdravotnictví, aby systém sloužil jak lékařům, tak především pacientům, přinesl vyšší kvalitu poskytované péče a zároveň šetřil veřejné finanční prostředky. Důležité je také dát větší kompetence praktickým lékařům, aby se stali průvodci pacientů v systému zdravotnictví a zároveň se mohli více věnovat preventivní péči. Po nápravě volá i systém postgraduálního vzdělávání lékařů a kompetence zdravotních sester. Obrovským problémem je v současnosti mnohatisícový rozdíl mezi platy nejen v jednotlivých regionech, ale i v nemocnicích zřizovaných různými subjekty v rámci krajů.

Jak dostat peníze do českého zdravotnictví?  Měly by být opětovně zavedeny regulační poplatky?

Jak jsem již naznačila v předchozích odpovědích, je nutné navýšení procenta HDP, které je pod průměrem EU formou pravidelné valorizace plateb za tzv. státní pojištěnce, investic státu, vznik státního fondu na hrazení nejnákladnější péče, zavedení e-Health, kultivace hrazení péče podle DRG a jasné stanovení pravidel na hrazení péče na zdravotně sociálním pomezí. Dále pak zavádění moderních technologií, léčivých přípravků a způsobů léčby podle skutečného přínosu pro pacienta. Rozhodně nenavyšovat spoluúčast pacientů ať už ve formě nadstandardů, tzv. regulačních poplatků, přímých plateb, doplatků, nebo registračních poplatků. Již dnes je spoluúčast pro některé chronicky nemocné či nízko příjmové skupiny občanů - seniory, samoživitelé, zdravotně postižené - bariérou v přístupu ke zdravotní péči. 

Měli by být lidé, kteří vyznávají zdravý způsob života, chodí na kontrolu, nejsou obézní, nekouří, nepijí a nezatěžují tak systém zdravotního pojištění, zvýhodněni?

To je otázka, která se poslední dobou hodně diskutuje. Považuji zdravý způsob života a výchovu k němu i maximální podporu prevence za jednu z nejdůležitějších věcí v systému zdravotnictví, ale problém spočívá v tom, jak takový přístup pacientů ke svému zdraví kontrolovat a následně „odměňovat“.

Velké téma je v poslední době očkování. Jak se díváte na rodiče, kteří odmítají své děti očkovat?

Úspěchy povinného očkování v poválečném Československu proti smrtelným infekčním chorobám jsou tak impozantní, že jsme tuto skutečnost začali považovat za samozřejmou. Fakt, že u nás děti neumírají či nejsou postižené v důsledku infekčních onemocnění, vede některé nezodpovědné rodiče ke zpochybňování obrovského přínosu očkování. Tím se ale snižuje také dříve dosažená kolektivní imunita a jsou ohroženi i ti, kteří ze zdravotních důvodů očkováni být nemohou. Na druhou stranu mě mrzí, že i když jsme se ve sněmovně shodli na tom, že tam, kde skutečně v důsledku povinného očkování došlo k poškození zdraví dětí musí stát poskytnout odškodnění, tato vláda příslušný legislativní návrh nakonec nepředložila. Mám ale radost, že se mi spolu s kolegy podařilo prosadit bezplatné očkování proti rakovině děložního čípku nejen pro dívky, ale i pro chlapce, kteří mohou být též nositeli. Pro seniory nad 65 let jsme zase prosadili bezplatné očkování proti pneumokokům, které bývají nejčastější příčinou úmrtí v této věkové kategorii.

Komentáře
Reklama
Reklama

Mohlo by vás zajímat

Celebrity

Nikol Švantnerová se představila jako módní návrhářka

Styl

Silonky jako módní doplněk: Jaké vybrat a s čím je kombinovat?

Dům a zahrada

Věci, které byste měli vědět o houbičce na nádobí

Zavřít reklamu